October 18, 2014
Duckabush River, Washington (c) 2014

Duckabush River, Washington (c) 2014

October 12, 2014
Silverdale, Wash. (c) 2014

Silverdale, Wash. (c) 2014

September 29, 2014
Seattle (c)2014

Seattle (c)2014

September 26, 2014
San Francisco (c) 2014

San Francisco (c) 2014

September 24, 2014
Seattle (c) 2014

Seattle (c) 2014

September 1, 2014
Bainbridge Island, Washington (c) 2014

Bainbridge Island, Washington (c) 2014

August 31, 2014
Sekiu, Washington © 2014

Sekiu, Washington © 2014

August 30, 2014
Sekiu, Washington © 2014

Sekiu, Washington © 2014

August 29, 2014
Klamath Lake, Oregon © 2014

Klamath Lake, Oregon © 2014

August 28, 2014
Midnight Landscape, Klamath Lake, Oregon © 2014

Midnight Landscape, Klamath Lake, Oregon © 2014